Grozījumi būvakustikas normatīvā

20.12.2022

2020. gada 03. martā Ministru Kabinets apstiprināja Grozījumus  būvnormatīvā LBN016-15 “Būvakustika”, kas turpmāk nosaka obligātus skaņas izolācijas rādītāju mērījumus jaunbūvējamām daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām pirms to nodošanas ekspluatācijā. Mērījumi jāveic ne mazāk kā trim konstrukcijām atbilstoši šā būvnormatīva 3.1 pielikumam.

Papildinātas un mainītas ir arī prasības telpu akustikai. 1. pielikuma tabula papildināta ar prasībām kulta telpām, deju un aerobikas un fitnesa zālēm, kā arī sporta zālēm, kāpņu telpām, gaiteņiem, u.c. noteikta prasība muzikālai skaņas skaidrībai C80 (dB).

Saskaņā ar šī būvnormatīva 6. punktu, nepieciešamos akustiskos mērījumus veic institūcijas, kuras akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas akreditācijas iestādēs. Mūsu kompānija SIA "Akukon-Būvakustika" ir akreditēta Somijas Akreditācijas dienestā FINAS (Finnish Accreditation Service) atbilstoši standarta ISO 17025 prasībām.

Share article

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: