Pakalpojumi

Mūsu galvenais mērķis ir izstrādāt uz klientu orientētus un funkcionālus risinājumus.

Mūsu pakalpojumi aptver piecas jomas:
– telpas akustika,
– skaņas izolācija,
– troksnis un vibrācija,
– audio, video un gaismas sistēmas,
– akustiskie mērījumi.

Lai sasniegtu izvirzītus mērķus, mēs ne tikai koncentrējamies uz risinājumiem atsevišķā kompetences jomā, bet ņemam vērā arī citus aspektus, kas saistīti ar attiecīgo jomu. Mūsu stiprās puses ir projekta elastīga īstenošana, pielāgoti risinājumi, lai izpildītu klienta prasības apstiprinātā budžeta robežās, un izcilā starptautiskā kompetence.

Region and language

Select region and language

Current selection: