Vides troksnis un vibrācijas

Nav pārsteigums, ka vidē pastāv trokšņi un vibrācija. To cēloņi ir dažāda veida mūsdienu cilvēka saimnieciskā darbība:

  • Transports
  • Masu pasākumi
  • Būvdarbi
  • Rūpniecība
  • Šautuves

Ir svarīgi pasargāt cilvēkus pret trokšņiem un vibrācijām. Trokšņi samazina dzīves kvalitāti, tie ir kaitinoši, ilgstošā periodā spēj izraisīt veselības problēmas. Darba vietās specifiska pētnieciskā apratūra ir īpašī jūtīga pret vibrāciju.

Mēs piedāvājam trokšņu un vibrāciju pārvaldīšanas risinājumu izstrādi, kurā ietilpst mērījumi, situāciju modelēšana un aprēķini, trokšņu karšu izveide, analīze, kvalitātīvi un pamatoti ziņojumi. Kā iespējamos risinājumus mēs piedāvājam zonējumu optimizāciju, ekranēšanu no trokšņa avotiem, skaņas absorbcijas pasākumus un citus.

Region and language

Select region and language

Current selection: