Audiovizuālo sistēmu projektēšana

Mūsdienās ir grūti iedomāties publiskās izpildīšanas vietas bez audio-video un apgaismošanas sistēmu klātbūtnes. Tikai pašsaprotami šķiet, ka audio-video un gaismu projekts nepieciešams pilna elektroakustiskā apskaņojuma koncertzālēm, taču ņemot vērā informācijas tehnoloģiju strauju attīstību, par šo sadaļu ir jādomā praktiski jebkurā jaunceltnē vai renovācijas projektā.

Audiovizuālo sistēmu nepieciešamība, piemēram, konferencēm paredzētās telpās, ir jāņem vērā jau ēkas plānošanas posmā. Visaptveroši audiovizuālo risinājumu plāni, kuros galvenā uzmanība pievērsta objekta funkcionālajām vajadzībām, lietotājam dos daudz vairāk ieguvumu nekā vispārēji audiovizuālie risinājumi.

Audiovizuālo sistēmu projekts ir nepieciešams objektos, kur attēli un/vai skaņa tiek izmantota komunikācijas, izrāžu, prezentāciju, izglītības vai lēmumu pieņemšanas mērķiem. Līdzās koncertzālēm un teātriem audio-video un apgaismošanas risinājumi ir nepieciešami arī tādās ēkās, kā

  • uzņēmumu un valsts iestāžu biroji,
  • sapulču un konferenču zāles,
  • skolas,
  • sporta zāles,
  • baznīcas un kulta celtnes.

Līdzās audiovizuālajam būtisks pakalpojums mūsu klāstā ir arī gaismas dizains un apgaismojumu sistēmu projektēšana.

“Gaismas dizains” ir arvien biežāk sastopams jēdziens. Neskatoties uz to, ka šī vārdkopa pārsvarā tiek asociēta ar kultūrtelpām, par to var runāt arī citu, gan dzīvojamo, gan komerctelpu, kā arī māju fasāžu kontekstā.

Veiksmīgs apgaismojuma dizains, pateicoties telpai atbilstošai iekārtu izvēlei un novietojumam, nodrošina redzamību tur, kur tā nepieciešama, izceļ svarīgo un notušē nebūtisko, taču šī nebūt nav vienīgā dizaina funkcija. Veiksmīgs apgaismojuma dizains nav tikai redzamība un estētika, tā ir funkcionāli un estētiski izgaismota telpa, kur gaismai tiek piešķirta nozīme. Tā ir telpa, kur gaisma ir stāstītājs, pievienotā vērtība. Kā gaismas režija uz skatuves, kura ļauj uzburt estētisku ainu un piedalīties notikumos līdzās pārējiem izteiksmes līdzekļiem, tāpat ārpus skatuves - veiksmīgs gaismas dizains iedarbojas kā simbols, atainojot telpas, uzņēmuma, cilvēka identitāti.

Projekta plānošanas posmā sadarbībā ar klientu un gala lietotājiem mēs sagatavojam audiovizuālo telpu funkcionālās specifikācijas. Projekta izstrādes posmā mēs veicam audiovizuālās sistēmas projektēšanu un nodrošinām izejmateriālu citiem projektētajiem. Tas ietver telpas rezervēšanu iekārtām un inženiertīklu zonām, elektrības sadali, kabeļu montāžu, aprīkojumu un siltumslodzi. Mēs palīdzam klientiem noteikt audiovizuālā projekta darba apjomu. Vajadzības gadījumā mēs projektējam arī audiovizuālo sistēmu telpu noformējumu un koordinējam datu pārraides sistēmu projektēšanu. Konsultējam klientus arī jautājumos par audiovizuālās tehnoloģijas iepirkumiem un piedalāmies piedāvājumu izskatīšanā.

Region and language

Select region and language

Current selection: