Skaņas izolācijas vājinājums - durvis

28.8.2023

Par akustisko komfortu tiek runāts daudz, un fakts, ka ilgstošs skaņas piesārņojums rada negatīvas sekas gan psihiskajai gan fiziskajai labklājībai ir labi zināms, tādēļ arvien vairāk cilvēku apzināti sāk pievērst tam uzmanību.

Neatkarīgi no telpu klases, jaunbūvju potenciāliem iemītniekiem, gan ofisu gan dzīvokļu nomniekiem un īpašniekiem, ir zināmās ekspektācijas pret akustisko komfortu. Ja vēsturiskajās celtnēs uz to var pievērt aci, vai drīzāk ausi, jaunajā ēkā akustisko komfortu uzskata par pašsaprotamu. Tomēr pieredze rāda, ka arī jaunbūvēs var novērot potenciālos akustiskā komforta vājinājumus, jeb skaņas izolācijas defektus. Jāteic, daudzi ir novēršami projektēšanas un būvniecības laikā. Vienu no tiem savā praksē sastopam tik bieži, ka nolēmām vērst uz to jūsu uzmanību.

Veicot daudzus skaņas izolācijas mērījumus allaž novērojam, ka viens no mērāmajiem objektiem – durvis, sistemātiski neizpilda būvnormatīva prasības, arī gadījumos kad pārējie mērāmie objekti ēkā pārsniedz noteikumos minētos rādītājus. Kopumā, aptuveni 40% mūsu veikto durvju skaņas izolācijas mērījumu iegūtais rezultāts ir zemāks par būvnormatīvā noteikto, un vairumā gadījumu šo faktu var konstatēt arī ar “neapbruņoto ausi”.  Iemesli tam var būt dažādi, piemēram, neatbilstoša durvju konstrukcija, kad durvju izvēle balstās tikai uz vizuāliem kritērijiem, taču visbiežāk problēma ir nepareizā durvju regulēšanā uzstādot, no kā izriet gan blīvējuma, gan krītošā sliekšņa (ja tāds ir) funkcionalitātes zudums, durvis nepiespiežas aiztaisoties, kas rada ievērojamu skaņas izolācijas defektu. Par laimi, gadījumos kad durvju konstrukcija ir atbilstoša, defektu var novērst visai vienkārši - tās pareizi uzstādot.


Share article

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: